تسهـیلات بانـکی

  اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی در راستای اعطای تسهیلات بانکی به همکاران محترم قضائی و اداری (اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد معین) با هماهنگی با بانکهای عامل و انعقاد تفاهم نامه با آنان نسبت به اخذ سهمیه انواع تسهیلات بانکی اقدام نموده و سهمیه مذکور را  بر اساس تعداد کارکنان به دادگستری استانها ، سازمانهای تابعه و واحدهای ستادی قوه قضائیه تخصیص و ابلاغ می نماید،  که کارکنان واجد شرایط دادگستری استانها و سازمانهای تابعه مستقیماً از طریق معاونت اداری و مالی آن واحدها به بانک عامل معرفی شده و کارکنان واجد شرایط واحدهای ستادی قوه قضائیه از طریق این اداره کل به شعب بانک عامل معرفی می شوند.

 
انواع تسهیلات بانکی
     یک- تسهیلات خدماتی شامل:
* خرید خودرو بمیزان پنجاه میلیون ريال و هفتاد میلیون ريال
     *خرید کالا بمیزان بیست میلیون ريال و سی میلیون ريال 
     * جعاله ضروری بمیزان چهل میلیون ريال
دو-   قرض الحسنه ضروری بانک ملی  : بمیزان ده میلیون ريال
سه-  تسهیلات مسکن قضات : با داشتن 2 سال سابقه خدمت قضائی برای خرید مسکن مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ريال و برای احداث مسکن مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون  ریال
 
 شرایط بهره مندی از تسهیلات
 
* در خواست کتبی
* معرفی نامه از محل خدمت بر اساس سهمیه تخصیص یافته به آن واحد
* تصویر آخرین ابلاغ ریالی
* لازم به ذکر است که کارکنانی که بابت انواع تسهیلات بانکی بدهکار باشند نمی توانند مجدداً از همان تسهیلات استفاده نمایند، مگر اینکه تسهیلات مذکور را تسویه نموده باشند.
براي تماس با واحد تسهيلات بانكي با شماره  02142131206 تماس حاصل نماييد .