معرفي طرح خريد اعتباري كالا ( ميزان ) :
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه مورخ 26/5/89 به استناد اصل يكصدوبيست و هفتم قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 151263/ت 43505 ه مورخ 29/7/88 اتخاذ شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي موظف شده است بمنظور حمايت از توليد داخل ،افزايش توان خريد و رفاه كاركنان دولت، ايجاد رونق اقتصادي ،حمايت از اشتغال ، جلوگيري از تزريق بي رويه نقدينگي به جامعه و توسعه تجارت الكترونيك با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و استقرار سامانه مورد نياز براي فعال سازي طرح خريد اعتباري در اسرع وقت اقدام نمايند .
با عنايت به نظر مساعد جناب آقاي دكتر كهزادي معاون محترم اداري و مالي قوه قضائيه صدور كارت ميزان از پايان سال 1389 با انعقاد قرارداد سه جانبه في مابين قوه قضائيه، وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانك كشاورزي براي كاركنان قوه قضائيه آغاز و تاكنون حدود 9000كارت براي پرسنل رسمي،پيماني و قرارداد كارمعين صادر و بين ذينفعان توزيع شده و روند جمع آوري اطلاعات و صدور كارت همچنان ادامه دارد .
نحوه درخواست كارت ميزان :
نمايندگان حوزه هاي ستادي و دادگستري كل استانها می بایست فايل موردنظر راپس ازتكميل به اداره كل پشتيباني و خدمات رفاهي قوه قضائيه ارائه نمايند . اطلاعات دريافتي پس از فيلتر اوليه در اين اداره كل به ستاد طرح ميزان و پس از آن در صورت تائيد براي صدور كارت به بانك كشاورزي ارسال خواهد شد .
براي دريافت فايل تبادل اطلاعات به سایت WWW.MIZAAN.IRمنوی اصلی صفحه دریافت مستندات طرح مراجعه نمائید .
 
نحوه خريد:
همكاران دارنده كارت مي توانند با مراجعه به فروشگاههاي طرف قرارداد اجناس موردنظر خود را از گروه كالاهاي مشمول طرح ميزان خريداري نمايند .
( لازم به ذكر است اين كارتها فقط دردستگاههايATMنصب شده در فروشگاههاي معرفي شده كارائي دارد)
ليست فروشگاهها و كالاهاي مشمول طرح را می توانید در سایت WWW.MIZAAN.IR  مشاهده نمائید .
ضمنا براي رفاه حال كاركنان طرح خريد اينترنتي در نظر گرفته شده است همكاران محترم جهت اطلاعات بيشتربه آدرسWWW.MIZANKALA.IRمراجعه نمايند .
كسر اقساط :
در صورت خريد ، مبلغ خريداري شده با احتساب كارمزد 4% بصورت 24 ماهه تقسيط و صورتحساب بصورت ماهانه به ذيحسابي ارسال و از حقوق كاركنان كسر خواهد شد. ( مبلغ زير 2000000ريال مشمول تقسيط نمي باشد)
براي ارتباط با مسئول مربوطه باشماره  02142131213 تماس حاصل نماييد.