واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه
 
با پیشنهاد مدیر کل محترم پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه و با موافقت جناب آقای دکتر کهزادی معاون محترم اداری و مالی قوه قضائیه واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی با هدف ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری به همکاران محترم قوه قضائیه از اردیبهشت 1390 در این اداره کل، شروع به فعالیت نموده است . همکاران محترم حوزه های ستادی ، دادگستری کل استانهاو سازمانهای تابعه می توانند از خدمات مشاوره ای و مددکاری این واحد بهره مند شوند .
 
اهم فعالیت های این واحد :
 
الف : ارائه مشاوره به کارکنان محترم اعم از نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادكارمعين، روزمزد شرکتی وکارکنان بازنشسته ی قوه قضائیه .
 
ب : بررسی درخواست های مساعدت درمانی همکاران شاغل در دادگستري كل استانها ، سازمانهاي تابعه و حوزه هاي ستادي قوه قضائيه و ارائه گزارش به کمیسیون پزشکی .
 
ج : بررسی درخواست های غیر درمانی ، و ارائه گزارش به مديريت و برحسب ضرورت به مراکز حمایتی خارج از قوه قضائیه .
 
د : بررسی و پیگیری وضعیت جانبازان شاغل و یا حالت اشتغال در قوه قضائیه با دستور مديريت
 
ه : اجرای طرح عیادت از همکارانی که جهت بستری در بیمارستان از بیمه مکمل معرفی نامه دریافت می نمایند ، از طریق تلفن و یا مراجعه حضوری.
 
 واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی این اداره کل در اطاق 214 در روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 9 لغایت 12 با هماهنگی قبلی از طریق شماره تماس  02142131214 به صورت تلفنی و حضوری آماده ارائه خدمات به همکاران محترم می باشد