دی ان ان - دات نت نیوک

 
 


حداقل
اطلاعیه
همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی فقط از طریق شبکه داخلی قوه قضائیه ( بدون نیاز به اینترنت ) وارد سایت شوید و در صورت بروز مشکل با شماره تلفن 02188975774 تماس حاصل نمایید .
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در خرداد ماه 1394
شنبه 02 خرداد 1394
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در خرداد 94)  موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همانند ماه های قبل  امکان ثبت نام فرزندان تازه متولد شده در سامانه تا دو ماه بعد ا...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در اردیبهشت ماه 1394
جمعه 04 ارديبهشت 1394
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در اردیبهشت 94)  موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همانند ماه های قبل  امکان ثبت نام فرزندان تازه متولد شده در سامانه تا دو ماه بعد از ...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در فروردین ماه 1394
سه شنبه 26 اسفند 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در فروردين 94) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شب...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در خرداد ماه 1394
شنبه 02 خرداد 1394
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در خرداد 94)  موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همانند ماه های قبل  امکان ثبت نام فرزندان تازه متولد شده در سامانه تا دو ماه بعد ا...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در اردیبهشت ماه 1394
جمعه 04 ارديبهشت 1394
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در اردیبهشت 94)  موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همانند ماه های قبل  امکان ثبت نام فرزندان تازه متولد شده در سامانه تا دو ماه بعد از ...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در فروردین ماه 1394
سه شنبه 26 اسفند 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در فروردين 94) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شب...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در اسفند ماه 1393
پنجشنبه 30 بهمن 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در اسفند93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شبکه ...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در بهمن ماه 1393
جمعه 03 بهمن 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در بهمن93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شبکه د...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در دی ماه 1393
يکشنبه 30 آذر 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در دي93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شبکه داخ...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در آذر ماه 93
جمعه 30 آبان 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در آذر93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شبکه دا...
 تفاهم نامه بیمه تکمیلی
يکشنبه 18 آبان 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند ، پیرو عقد تفاهم نامه شماره 564301/93 مورخ 5/8/ 93 فی مابین قوه قضاییه و شرکت سهامی بیمه ایران ، موارد ذیل به قراردادهای بیمه ای درمان سال 93 اضافه شده است : 1-پرداخت هزينه دارو اعم از ايراني و خارجي كه بدون استف...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در آبان ماه 93
جمعه 02 آبان 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در آبان93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-همکاران گرامی برای ورود به سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تا بیست و پنجم هرماه فقط از طریق شبکه دا...
 شرایط ثبت نام و افزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی قوه قضائیه در مهرماه 93
دوشنبه 21 مهر 1393
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در مهر93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-تمامی متقاضیان پس از مطالعه متن و شرایط قرارداد الف(527000ریال) و یا ب (334800 ریال) نسبت به ثبت نام ا...
حداقل

 


حداقل
آمار بازدید کنندگان