اطلاعيه بيمه تكميلي 94-93 ( در دو نوع قرارداد مختلف)
چهارشنبه, مرداد 01, 1393
  نظر به درخواست تعداد کثیری از کارکنان قوه قضائیه مبنی بر امکان انتخاب خدمات بیمه ای و همچنین با توجه به مذاکرات  این اداره کل با شرکت سهامی بیمه ایران ، موضوع در دست اقدام می باشد . لذا همکاران در سال جدید (مطابق بازه های ...
 اطلاعيه ثبت نام در بيمه تكميلي سال 1393
چهارشنبه, تير 25, 1393
    به اطلاع همکاران گرامی می رساند: پیرو قرارداد منعقده با شرکت سهامی بیمه ایران  امکان ثبت نام برای کلیه همکاران محترم شاغل قوه قضائیه که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را دارند فراهم شده است. لذا کلیه افراد می توانند د...
 اطلاعيه در خصوص افزايش فرزندان تازه متولد شده در سامانه بيمه تكميلي در تير ماه 1393
شنبه, تير 07, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش فرزندان تازه متولد شده در سامانه بیمه تکمیلی (در تیر 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذ...
 اطلاعيه در خصوص افزايش نفرات در سامانه بيمه تكميلي در خرداد 93
شنبه, خرداد 03, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی (در خرداد 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذیرخواهد بود. مثال: ...
 اطلاعيه افزايش نفرات در سامانه بيمه تكميلي در ارديبهشت 93
دوشنبه, ارديبهشت 01, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی (در اردیبهشت 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذیرخواهد بود. ...
 اطلاعيه بيمه تكميلي 94-93 ( در دو نوع قرارداد مختلف)
چهارشنبه, مرداد 01, 1393
  نظر به درخواست تعداد کثیری از کارکنان قوه قضائیه مبنی بر امکان انتخاب خدمات بیمه ای و همچنین با توجه به مذاکرات  این اداره کل با شرکت سهامی بیمه ایران ، موضوع در دست اقدام می باشد . لذا همکاران در سال جدید (مطابق بازه های ...
 اطلاعيه ثبت نام در بيمه تكميلي سال 1393
چهارشنبه, تير 25, 1393
    به اطلاع همکاران گرامی می رساند: پیرو قرارداد منعقده با شرکت سهامی بیمه ایران  امکان ثبت نام برای کلیه همکاران محترم شاغل قوه قضائیه که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را دارند فراهم شده است. لذا کلیه افراد می توانند د...
 اطلاعيه در خصوص افزايش فرزندان تازه متولد شده در سامانه بيمه تكميلي در تير ماه 1393
شنبه, تير 07, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش فرزندان تازه متولد شده در سامانه بیمه تکمیلی (در تیر 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذ...
 اطلاعيه در خصوص افزايش نفرات در سامانه بيمه تكميلي در خرداد 93
شنبه, خرداد 03, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی (در خرداد 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذیرخواهد بود. مثال: ...
 اطلاعيه افزايش نفرات در سامانه بيمه تكميلي در ارديبهشت 93
دوشنبه, ارديبهشت 01, 1393
  به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازافزایش نفرات در سامانه بیمه تکمیلی (در اردیبهشت 93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- ثبت نام فرزندان تازه متولد در سامانه تا 2 ماه بعد از تولد امکان پذیرخواهد بود. ...
 اطلاعيه ثبت نام بيمه تكميلي در فروردين ماه
چهارشنبه, اسفند 28, 1392
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در فروردین93) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- امکان ثبت نام سرپرست ، افزایش افراد تحت تکفل و... در سامانه بیمه تکمیلی (مطابق مفادقرارداد بسته بی...
 اطلاعيه ثبت نام بيمه تكميلي در اسفند ماه
يکشنبه, اسفند 04, 1392
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در اسفند 92) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- امکان ثبت نام سرپرست ، افزایش افراد تحت تکفل و... در سامانه بیمه تکمیلی (مطابق مفادقرارداد بسته بیم...
 اطلاعيه ثبت نام بيمه تكميلي در بهمن ماه
يکشنبه, بهمن 06, 1392
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل ازثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در بهمن 92) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- امکانثبت نام سرپرست ، افزایش افراد تحت تکفل و... در سامانه بیمه تکمیلی (مطابق مفادقرارداد بسته بیمه ...
 اطلاعيه ثبت نام بيمه تكميلي در دي ماه
شنبه, دي 07, 1392
به اطلاع همکاران گرامی می رساند، نظر به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، قبل از ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی (در دی 92) موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1-امکان ثبت نام سرپرست ، افزایش افراد تحت تکفل و... در سامانه بیمه تکمیلی (مطابق مفاد قرارداد بسته بیمه ...
 تمدید مهلت زمان عضویت در تعاونی مصرف کارکنان ستادی قوه قضائیه
يکشنبه, آذر 17, 1392
  پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص تاسیس شرکت تعاونی مصرف کارکنان ستادی قوه قضائیه در ساختمان مرکزی به نشانی  بلوار كشاورز ، خيابان عبداله زاده ساختمان مركزي قوه قضائيه مهلت ثبت نام بنا به درخواست همکاران تمدید شد. لذاكليه همکاران متقاضی عضو...
 قابل توجه خانواده معظم شهدا
يکشنبه, آبان 19, 1392
به اطلاع خانواده معظم شاهد قوه قضائيه كه در سامانه بيمه تكميلي ثبت نام نموده اند  مي رساند: 1-حق بيمه همسر ، فرزندان ، پدر و مادر شهيد شاغل در دادگستري استانها و ستاد، كه در سامانه بيمه تكميلي درمان ثبت نام نموده اند توسط دستگاه پرداخت مي ...
 امكان افزايش نفرات در سامانه بيمه تكميلي
يکشنبه, شهريور 10, 1392
  به اطلاع کلیه همکاران می رساند : کلیه افرادی که درمرحله اول در سامانه بیمه تکمیلی ثبت نام نموده اند  می توانند در صورت تمایل به افزایش افراد تبعی، مطابق شرايط قرارداد سال 1392 از روز یکشنبه مورخ 10/6/1392 تا پايان روزسه شنبه  ...
 اطلاعیه در خصوص ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی ایثارگران قوه قضائیه
شنبه, تير 22, 1392
قابل توجه همکاران محترم ایثارگر مشمول بند ب ماده 44 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( جانبازان ، آزادگان ، خانواده شهدا شامل پدر ، مادر ، همسر ، پسر و دختر شهدای معظم ) نظر به ساماندهی اطلاعات جامعه ایثارگران قوه قضائیه و به منظو...
 
 
 
 
 
 

 
 

 

کمينه   
آمار بازدیدکنندگان